FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Poprawa efektywności pracowników FZPP

Fundacja Zielone Płuca Polski realizuje projekt finansowany ze środków NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

,,Poprawa efektywności pracowników FZPP szansą wzrostu świadomosci ekologicznej mieszkańców obszaru północno- wschodniej Polski''.

W ramach projektu pracownicy Fundacji Zielone Płuca Polski uczestniczą w cylku 6 szkoleń, w których poznają walory przyrodniczo - kulturowe obszaru Zielonych Płuc Polski.

Cele projektu:

- wzrost praktycznej wiedzy pracowników o obszarach chronionych na terenie ZPP, a tym samym pobudzenie aktywności ekologicznej mieszkanców, samorządów i organizacji ekologicznych

- umiejetność rozpoznawania potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej i turystyki mieszkańców obszaru ZPP, w tym także współpracujących samorządów

- poprawa jakości składanych wniosków o dofinansowanie poprzez nabycie umiejętnosci praktycznego rozpoznawania potrzeb z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, turystyki oraz promocji na obszarze ZPP 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW